Frivillige

Frivillige

Frivillige

Der findes en række frivillige, som danner aktiviteter for beboerne på Gjesing Midtby.

Har du lyst til at vide mere om, hvad du som beboer eller pårørende kan få tilbudt, kan du læse mere om dette i vores blad Optimisten.

Optimisten ligger gratis og frit tilgængeligt for alle på Gjesing Midtby, Landlyst og Fovrfeld.